Home
Instagram Pinterest Facebook Twitter

Trouwen in de gemeente Haaren

Stappen jullie binnenkort in het huwelijksbootje? Dan doe je eerst een melding in de gemeente waar je gaat trouwen. Dit hoeft niet meer per sé in de gemeente te gebeuren waar je woont. Je kunt de melding schriftelijk doen of je kunt persoonlijk bij de gemeente langs gaan.

Voorwaarden

• Jij en je partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
• Je mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
• Je mag niet trouwen met je eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
• Je mag niet gedwongen worden om te trouwen.
• Sta je onder curatele? Dan heb je toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Trouwlocaties

• Gemeentehuis
• Locatie naar keuze

Trouwen op een locatie naar keuze

Wanneer men trouwt in de gemeente Haaren kan men niet alleen de dag maar ook de locatie en het tijdstip kiezen. Natuurlijk moet de locatie wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ieder aanstaand bruidspaar kan een aanvraag indienen tot het aanwijzen van een locatie voor een huwelijk. De locatie wordt beoordeeld aan de hand van de voorwaarden die de gemeente moet stellen aan een locatie voor het voltrekken van huwelijken. Het aanvragen tot toewijzen van een locatie kan via een aanvraagformulier, dit is te verkrijgen op het gemeentehuis maar is ook te downloaden via de website van de gemeente onder formulieren. N?a het insturen van het ingevulde formulier neemt een van de trouwambtenaren contact met het aanstaande bruidspaar op om de locatie te beoordelen.

Kosten van het huwelijk

Overzicht kosten huwelijk

Gratis trouwen

In de gemeente Haaren kun je op maandagochtend tussen 09.00 en 10.00 uur kosteloos trouwen. Meer informatie hierover kun je bij de gemeente aanvragen.

Meer informatie over trouwen in Haaren

Gemeente Haren
Mgr. Bekkersplein 2
5076 AV Haaren
Tel: 0411 627282
Website: www.haaren.nl
E-mail: gemeente@haaren.nl