Home
Instagram Pinterest Facebook Twitter

trouwen_in_sint_anthonis

Trouwen in de gemeente Sint Anthonis

Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met je partner officieel vast te leggen. Gaan jullie binnenkort trouwen? Dan doe je eerst een melding in de gemeente waar je gaat trouwen. Dit hoeft niet per sé in de woongemeente te gebeuren. Je kunt de melding schriftelijk doen of je kunt persoonlijk bij de gemeente langs gaan.

Voorwaarden

• Jij en je partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
• Je mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
• Je mag niet trouwen met je eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
• Je mag niet gedwongen worden om te trouwen.
• Sta je onder curatele? Dan heb je toestemming nog van de curator of kantonrechter.

Trouwen en trouwtijden

In de gehele gemeente Sint Anthonis kun je trouwen. Ook e dagen en tijden waarop huwelijken kunnen worden voltrokken zijn uitgebreid. Er kan op het gemeentehuis worden getrouwd, maar ook een heleboel andere locaties in de gemeente Sint Anthonis voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden. Dat betekent veel meer keuze voor burgers om zelf te bepalen waar zij dit bijzondere moment willen laten plaatsvinden. Daarbij is wel van belang dat, bij trouwerijen buiten het gemeentehuis, aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Er zal bijvoorbeeld een gelegenheid moeten zijn waar de ambtenaar van de burgerlijke stand zich kan omkleden. Deze afspraken worden in een overeenkomst tussen de gemeente, de beheerder en de huwelijkspartners vastgesteld.

Het voltrekken van huwelijken is mogelijk van 09.00 tot 20.00 uur, op maandag t/m zondag, als het geen algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag betreft of een ander door het college van burgemeester en wethouders aangewezen dag waarop het bureau van de burgerlijke stand niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

Kosten van het huwelijk

Overzicht kosten huwelijk

Gratis trouwen

Op maandag en dinsdag om 09.00 kun je kosteloos trouwen. Meer informatie kun je opvragen bij de gemeente Sint Anthonis.

Meer informatie over trouwen in Sint Anthonis

Gemeentehuis Sint Anthonis
Brink 3
5845 BH Sint Anthonis
Tel: 0485 388888
Website: www.sintanthonis.nl
E-mail: postbus@sintanthonis.nl