Trouwen in de gemeente Waalre

Als je wilt trouwen kan dat zowel voor de wet als voor de kerk. Een wettelijk huwelijk dient altijd vooraf te gaan aan een kerkelijk huwelijk. Als je voor de wet wilt trouwen dien je dit vooraf kenbaar te maken aan de gemeente. Een wettelijk huwelijk is mogelijk zowel tussen een man en een vrouw als tussen twee mensen van gelijk geslacht.

Trouwen-in-Waalre

Voorwaarden

• Je kunt trouwen als je beide 18 jaar of ouder bent.
• Het huwelijk mag nooit onder dwang tot stand komen.
• Je mag geen huwelijk aangaan als je al getrouwd bent. In een aantal voornamelijk islamitische landen is een dubbel huwelijk wel mogelijk. In Nederland is dit niet toegestaan. Een bestaand huwelijk moet eerst ontbonden zijn voordat opnieuw kan worden getrouwd. 
• Als je onder curatele staat, heb je toestemming van de curator nodig.
• Je kunt niet trouwen met je eigen kind, broer, zus of met je eigen ouder.
• Je kunt niet trouwen met je geadopteerde kind, broer, zus of adoptieouder.

Trouwen op locatie

Wil je trouwen op locatie? Dan kun je hiervoor minimaal drie maanden voor de trouwdatum een verzoek indienen bij het college. Deze locatie wordt aangemerkt als "huis der gemeenten" als aan de volgende voorwaarden voldaan is:
• De locatie dient openbaar te zijn en goed toegankelijk voor mindervaliden.
• De locatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden.
• De eigenaar/beheerder van de locatie moet schriftelijke toestemming verlenen en in het bezit zijn van de benodigde vergunningen.
• De huwelijken worden gesloten door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst van de gemeente Waalre.
• De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de leiding over de trouwceremonie.
• De locatie dient te beschikken over een kleedruimte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.
• De gemeente is gevrijwaard voor problemen die zich zouden kunnen voordoen in de sfeer van de toegankelijkheid en parkeerfaciliteiten en voor de inrichting. De eigenaar/beheerder van het gebouw is verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid van het gebouw/de locatie.
• Er kunnen nadere voorwaarden worden gesteld aan de duur van de aanwijzing, de inrichting van de locatie waar het huwelijk wordt voltrokken.

Kosten van het huwelijk

Overzicht kosten huwelijk

Gratis trouwen

Op maandag en dinsdag om 09.00 uur kun je kosteloos trouwen in het gemeentehuis. Let op! Gratis trouwen kan alleen als je inwoner bent van de gemeente Waalre. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente Waalre.

Meer informatie over trouwen in Waalre

Gemeente Waalre
Laan van Diepenvoorde 32
5582 LA Waalre
Tel: 040 2282500
Website: www.waalre.nl
E-mail: burgerzaken@waalre.nl

Ook interessant


Het kiezen van een trouwpak
Bezoek ook de website:

Trouwen in Limburg

Volg ons op social media